Extra kontroller i jakt på permitteringsfusk

Från 1 juni får Tillväxtverket ökade befogenheter att kontrollera företag som sökt stöd för korttidsarbete. Ett fördjupat samarbete har nu inletts med polisen.

Sedan det blev möjligt att ansöka stöd för korttidsarbete i början av april har Tillväxtverket fått in 70 000 ärenden. Men alla som söker har inte rent mjöl i påsen. Myndigheten har fått in hundratals tips om misstänkt fusk.

– Vi står i dagsläget i begrepp att överlämna cirka 400 tips till polisen där misstanke om brott finns. Utöver det utreder vi cirka 2 000 ärenden internt, säger Richard Källstrand, chef för avdelningen Kvalitet och kontroll på Tillväxtverket.

Från 1 juni träder nya regler i kraft som ger Tillväxtverket utökade befogenheter att utföra oanmälda kontroller hos företag som har fått stöd för korttidsarbete. Vi besöket får kontrollanten begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter kan legitimera sig och svara på frågor om verksamheten. Uppgifterna kontrolleras sedan mot uppgifterna i ansökan om preliminärt stöd och vid avstämning.

För att komma åt fusket med permitteringsstödet har Tillväxtverket därför inlett ett fördjupat samarbete med polisen, som kommer att hantera ärendena med förtur.

– I den inledande fasen riktade vi in oss på att arbeta brottsförebyggande för att stoppa felaktiga utbetalningar. Det arbetet fortsätter parallellt som vi omhändertar de inkomna anmälningarna, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

Sofia Hadjipetri Glantz