Experterna svarar: Vad menas med styrelsens säte?

Styrelsens säte måste stå med i förvaltningsberättelsen – men vad menas med det? Så här svarar Resultats experter.

I årsredovisningslagen står det att styrelsens säte för ett aktiebolag ska stå med i förvaltningsberättelsen. Vad menas egentligen med styrelsens säte?

Styrelsens säte ska framgå av bolagsordningen, enligt aktiebolagslagen 3 kap. 1 §, och krävs därmed när man registrerar sitt företag hos Bolagsverket. Sätet är den kommun i Sverige där en organisations styrelse finns. Det finns inget som hindrar att verksamheten bedrivs i en kommun och har sitt säte i en annan. Sätet har viss praktisk betydelse. Det styr till exempel vid vilken tingsrätt en eventuell ansökan om stämning eller likvidation ska göras. Det är också i säteslänet som inkomstdeklarationen lämnas in och granskas. Sätet styr även vart stämman ska hållas, såvida man till exempel inte bestämt något annat i bolagsordningen.

Kim Lavin, auktoriserad revisor