Experterna svarar: Vad innebär bokföringsskyldighet?

Eget aktiebolag är startat! Men vad betyder egentligen att man har en bokföringsskyldighet? Så här svarar Resultats experter.

Jag har just startat ett eget aktiebolag och har förstått att jag då har en bokföringsskyldig­het. Vad innebär det egentligen?

Rent allmänt innebär det att du löpande ska bok­föra alla dina affärshändelser så de kan presenteras i vad man kallar registerordning. Du behöver även se till att det finns veri­fikationer för alla dina bokföringspos­ter. I slutet av varje räkenskapsår skall du avsluta året med ett bokslut och en årsredovisning. Tänk även på att arkivera all räkenskapsinformation i ordnat skick och på ett betryggande sätt i Sverige under minst sju år.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR