Experterna svarar: Vad händer kring den så kallade stopplagstiftningen?

Hur går det med förslaget om stopplagstiftning som kom i juni? Så här svarar Resultats experter.

En av mina kunder har omfattande underskott sedan tidigare år. I början av juni kom ett förslag om en så kallad stopplagstiftning. Vad händer med förslaget?

10 juni lade regeringen fram ett förslag om en antimissbruksregel av underskott. Förslaget innebär att rätten att utnyttja tidigare års underskott före­slås upphöra om underskottet varit det övervägande skälet till ägarförändringen. Regeln föreslås införas som komplement till dagens regler från 11 juni.

Förslaget har sänts ut på remiss till bland andra branschorganisationen FAR. Remisstiden sattes till 27 augusti. Jag bedömer att du och kunden bör utgå från att det antas av riksdagen, eventuellt med någon smärre justering.

Antas förslaget så får vi underskottsregler med både hängslen och livrem. Dagens regler bygger på objektiva kriterier för begränsning och förslaget innebär därtill en kompletterande subjektiv regel.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatteansvarig FAR