Experterna svarar: Vad gäller runt renoveringen?

En byggnad har renoverats i verksamhetens ägda fastighet. Hur ska företaget tänka kring kostnadsföringen? Så här svarar Resultats experter.

Vi har ett aktiebolag och redovisar enligt K2. Under året har vi renoverat en byggnad på företagets ägda fastighet. Kan vi kostnadsföra renoveringen?

Det är inte säkert. Redovisningen av detta hanteras i K2 10.17 och framåt. Som framgår i regelverket krävs en del bedömningar för att kunna konstatera hur transaktionerna ska hanteras i redovisningen. Normalt ska kostnader för nybygg­nation och tillbyggnad aktiveras i balansräkningen. Avseende ombyggnation ska aktivering ske som huvudregel medan kostnadsföring ska ske om det är tillåtet med direktavdrag enligt inkomstskattela­gen. Därmed behöver en skattemässig bedömning göras kring byggmomenten för att ge ledning till redovisningen, se till exempel inkomstskattelagen 19:2, vilket kan göra det lite komplicerat. Här är det därför viktigt att ta hjälp!

Kim Lavin, auktoriserad revisor