Experterna svarar: Omstrukturering av ägande inom familjen av underskottsbolag?

Familjebolaget har betydande underskott. Vad gäller egentligen för omstrukturering av ägande? Så här svarar Resultats experter.

Jag känner att vi ”sitter fast” inom familjen i vårt ägande av ett bolag som har betydande underskott. Nu hörde jag av min redovisningskonsult att dessa regler ändrats. Stämmer det?

Det du tänker på är antagligen ett helt färskt för­handsbesked från Skatterättsnämnden. I detta var frågan om tre bröder som tillsammans ägde ett ak­tiebolag kunde ändra sitt ägande så att de indirekt ägde bolaget genom varsitt bolag, utan att under­skottet i bolaget påverkades av ägarförändringen?

Svaret blev av olika skäl ja. Skatteverket hade inga invändningar i detta fall. Du måste tillsam­mans med din rådgivare noga läsa förhandsbeske­det för att se om det är tillämpligt även i ditt fall. Var säker på att ni förstår varje led/detalj då dessa regler är komplexa.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR