Experterna svarar: När får man starta företag?

Är det möjligt att starta företag även om man ännu inte fyllt 18 år? Så här svarar Resultats experter.

Jag är 17 år och vill starta företag, finns det några begränsningar för mig eftersom jag inte är myndig?

Som regel måste du ha fyllt 18 år för att få starta ett företag, men det finns några undantag beroende på företagsform. Från det att du är 16 år kan du starta enskild firma eller bli delägare i handelsbo­lag om du har samtycke från dina förmyndare. När det gäller aktiebolag så måste du dock vara 18 år för att starta ett bolag och sitta i dess styrelse.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR