Experterna svarar: När får ingående moms dras av?

Hur ska jag tänka kring momspliktig och ej momspliktig försäljning i verksamheten? Så här svarar Resultats experter.

I min verksamhet har jag både momspliktig och ej momspliktig försäljning, får jag då dra av den ingående momsen på mina inköp?

I de fall ditt inköp handlar om något som ska an­vändas enbart i den momspliktiga verksamheten får du dra av hela den ingående momsen. Rör inköpet däremot något som endast härrör till den momsfria verksamheten får du inte dra av någon moms alls. När det kommer till dina kostnader som berör båda typerna av verksamhet behöver du hitta en rimlig fördelningsgrund och dra av moms utifrån hur stor del som är momspliktig. Ofta kan en bra fördel­ningsgrund vara att man tittar på hur verksamhe­terna förhåller sig till varandra omsättningsmässigt.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR