Experterna svarar: Måste vi betala lön vid karantän efter semester?

En anställd som befinner sig på semester utomlands måste sitta i karantän på hotellet på grund av coronautbrott på platsen. Hur ska arbetsgivaren tänka kring lönen? Så här svarar Resultats experter.

Vi har en anställd som på grund av ett coronautbrott på hotellet där hen bott under sin utlandsvistelse (semester) blivit satt i karantän på hotellet och således inte kan ta sig hem som planerat och återgå i arbete efter semestern. Är vi som arbetsgivare skyldiga att betala lön till den anställde under tiden hen sitter i karantän utomlands?

Utgångspunkten för arbetsgivarens skyldighet att betala lön är att arbetstagaren utför arbete. Utförs inget arbete och detta inte beror på att arbetstagaren är på semester eller har annan lovlig frånvaro, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön.

Frågan om ni är skyldiga att betala lön är således avhängig om arbetstagarens frånvaro från arbetet kan anses lovlig eller olovlig. Den som blir kvar i ett land på grund av att hen inte ”får” eller kan ta sig hem skulle kunna anses vara lovlig frånvarande eftersom orsaken till frånvaron inte beror på arbetstagaren utan ligger utanför dennes kontroll.

Det som är avgörande för om frånvaron är lovlig (och ni därmed är skyldiga att betala lön) eller olovlig (och ni därmed inte är skyldiga att betala lön) är om arbetstagaren medvetet utsatt sig för en risk som innebär att hen vetat om att denne eventuellt inte skulle kunna återgå i arbete efter semestern. Om arbetstagaren varit medveten om denna risk skulle frånvaron kunna bedömas som olovlig, och som arbetsgivare är man därmed inte skyldig att betala någon lön. 

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert