Experterna svarar: Måste jag ta semester om skolan stänger?

Om skolan stänger på grund av covid-19 måste ta ut semesterdagar för att vara hemma med barnen? Så här svarar Resultats experter.

På skolan där mina två barn går har nu så många lärare insjuknat i covid-19 att rektorn överväger att stänga skolan till undvikande av ytterligare smittspridning. Om skolan stänger innebär det att jag som ensamstående måste ta hand om mina två barn på heltid. Att kunna arbeta samtidigt som jag tar hand om en 7- och 9-åring är omöjligt. Innebär detta att jag måste ta ut semesterdagar för att vara hemma med barnen under tiden skolan är stängd?

För att vara frånvarande från arbetet måste det finnas en rättslig grund – det kan exempelvis vara föräldraledighet, vård av barn (vab), tjänstledighet eller semester. Om det på din arbetsplats finns kollektivavtal kan det finnas ytterligare rätt till ledighet enligt det avtalet.

Till följd av covid-19 finns sedan 25 april i år och fram till och med 30 april 2021 en förordning som trätt i kraft, enligt vilken en förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning i de fall förskolan eller skolan stängs på grund av covid-19 och föräldern måste vara hemma och ta hand om barnet trots att barnet man är hemma med inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen uppgår till cirka 90 procent av den ersättning som brukar lämnas vid vab, det vill säga när barnet är sjukt. Så, som svar på din fråga behöver du inte ta ut semesterdagar utan kan, så som vid vab, ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert