Experterna svarar: Ideella föreningar och deklarationer

Måste vi som skattebefriad ideell förening deklarera? Så här svarar Resultats experter.

Jag är kassör för en ideell förening och har gjort vårt bokslut, nu undrar jag om detta verkligen måste deklareras eftersom vi inte betalar någon skatt.

En ideell förening ska som grundregel lämna en inkomstdeklaration 3 men det är inte alla som behöver göra det. Undantagen är om er förening är att räkna som allmännyttig och om ni har enbart skattefria inkomster eller skattepliktiga inkom­ster under 200 kronor. Då kan man skicka in en ansökan till Skatteverket och att bli befriad från att deklarera. Föreningar som har anställda och ska be­tala särskild löneskatt på pensionskostnader måste dock alltid lämna en deklaration.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR