Experterna svarar: Förlängd provanställning okej?

Hur gör vi nu när vår provanställda blivit sjuk och inte kunnat fullfölja sin provanställning? Så här svarar Resultats experter.

Vi har en anställd som till följd av att hen drabbats av corona inte kunnat närvara på arbetsplatsen mer än 40 procent av sin provanställ­ning. Nu börjar provanställningsperioden lida mot sitt slut och vi undrar om vi kan förlänga provanställ­ningsperioden?

I avgörandet AD 2020 nr 53 uttalade Arbets­domstolen att arbetsgivare och arbetstagare, utan hinder av att anställningsskyddslagen säger att prövotiden maximalt får uppgå till sex månader, ska kunna komma överens om en förlängd prövo­tid motsvarande arbetstagarens frånvaro under prövotiden förutsatt att frånvaron uppgått till mer än 50 procent av prövotiden. Detta betyder att om er anställde varit frånvarande 60 procent av hens prövotid och haft medicinsk grund för frånvaron kan ni, förutsatt att arbetstagaren går med på det, överenskomma om förlängd prövotid motsvarande frånvaron.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert