Experterna svarar: Får vi kräva att de anställda jobbar hemifrån?

Ett mindre företag vill att deras anställda fortsätter jobba hemifrån. Vad gäller om det i anställningsavtal står att de ska arbeta på kontoret? Så här svarar Resultats experter.

Vi är ett mindre företag som under pandemin sett stora fördelar med hemarbete. Vi skulle gärna vilja att våra anställda fortsatte arbeta hemifrån på en mer permanent nivå. Kan vi som arbetsgivare begära att våra anställda ska arbeta hemifrån trots att det i deras anställningsavtal står att arbetet ska utföras från vårt kontor?

Utgångspunkten i ett anställningsförhållande är att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. I det ligger också att det som utgångspunkt är arbetsgivaren som anvisar varifrån arbetstagarna ska utföra sitt arbete. Dock begränsas arbetsgivarens rätt att anvisa arbetstagarna att arbeta hemifrån av vad som i det enskilda anställningsavtalet ursprungligen har avtalats om och vad det i tillämpligt kollektivavtal anges om att arbete ska utföras från.

Om det i det enskilda anställningsavtalet eller i tillämpligt kollektivavtal finns stöd för att arbetsgivaren kan beordra sina anställda att arbeta hemifrån, till exempel att det i anställningsavtalet anges att arbetsgivaren från tid till annan får anvisa arbetstagaren var arbetet ska utföras (det vill säga det finns inte definierat en permanent arbetsplats), finns inga hinder mot att arbetsgivaren ger instruktion till de anställda om att arbeta hemifrån.

I avsaknad av sådant stöd i det enskilda anställningsavtalet eller i tillämpligt kollektivavtal behöver arbetsgivaren få till en överenskommelse med arbetstagaren om att arbete framgent ska utföras från hemmet. Alternativet till en sådan överenskommelse är att arbetsgivaren fattar beslut om att organisera om verksamheten på så sätt att de anställda framgent ska arbeta hemifrån. En sådan omorganisation måste förhandlas med eventuella fackliga parter som de anställda är medlemmar av.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert