Experterna svarar: Får VD skriva under?

Kan aktiebolagets inkomstdeklaration skrivas under av VD? Så här svarar Resultats experter.

Kan jag som VD skriva under aktiebolagets inkomstdeklaration?

Ja, enligt ett ställningstagande från Skatteverket i april 2020 framgår det tydligt att undertecknande av bolagets inkomstdeklaration kan anses ingå i den löpande förvaltning som åligger den verkstäl­lande direktören. Det framgår vidare att VD:n också kan utse att deklarationsombud att underteckna inkomstdeklarationen.

Kim Lavin, auktoriserad revisor