Experterna svarar: Får jag kräva vaccinering?

Vi hyr ut personal som arbetar inom vården. Vad kan jag respektive mina uppdragsgivare kräva av personalen? Så här svarar Resultats experter.

Jag har ett bemanningsföretag som bland annat hyr ut personal som arbetar inom vården. Nu när vaccinet mot covid-19 kommer, kan jag kräva att mina anställda vaccinerar sig? Och kan mina upp­dragsgivare kräva att min personal är vaccinerad?

Som privat arbetsgivare finns inget absolut förbud mot att ställa krav på sina anställda att vac­cinera sig. Dock väger den personliga integriteten mycket högt i ljuset av att det gentemot det allmän­na (staten) finns ett grundlagsskyddat förbud mot påtvingade kroppsliga ingrepp, varunder vaccine­ring faller.

Som arbetsgivare måste man också väga riskerna med att tvinga sina anställda att vaccinera sig, vad händer till exempel om en anställd blir kroniskt sjuk till följd av vaccineringen man som arbetsgivare krävt fram?

Dina uppdragsgivare kan i princip ställa vilka krav de vill, och därmed också kravet på att din personal är vaccinerad. För den personal som inte är vaccinerad kan det därmed bli fråga om att du måste omplacera dessa till andra uppdrag alternativt att du inte kan hyra ut personal som inte är vaccinerad.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert