En analys för att slippa panik

När intäkterna rasar på grund av coronapandemin är det viktigt för en företagare att göra en likviditetsprognos. För att undvika drastiska beslut kan man teckna ett antal tänkbara scenarier.

– Man bör göra en analys av intäkter och kostnader från ett kassaflödesperspektiv, säger Axel Enblad, VD på Fakturino, ett företag specialiserat på att jämföra företagsfinansiering.

Han säger att man ska ställa sig frågan vad som händer om företaget helt slutar att tjäna pengar i morgon, om en vecka eller om två veckor. Därefter ska man tänka på vilka beslut som måste fattas med utgångspunkt från de scenarierna.

– Det är ett sätt att slippa panik och att undvika alltför drastiska beslut, säger Axel Enblad.

För den som har ett litet företag är både tid och resurser ofta begränsade. Men Axel Enblad tycker att man ändå ska göra en sådan analys. Ett sätt är att ta upp frågan med sin revisor/rådgivare och då få hjälp att identifiera de viktigaste kostnadsposterna, till exempel hyra och löner. Summera kostnaderna och jämför med intäkterna.

– På så vis kan man ta fram två, tre eller fyra olika scenarier. Det är inte så tidskrävande och det gör att man lättare fattar vettiga beslut, säger Axel Enblad.

Då kan en pressad företagare också göra en lista över vilka kostnader och fordringsägare som är viktigast.

– Många kommer att hamna i den situationen, de tvingas välja vem som ska få betalt före någon annan, säger Axel Enblad.

Björn Dickson

Rör detta ditt företag? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare!