E-tjänst för arbetsgivardeklaration förbättrad

Skatteverket har uppdaterat tjänsten för inlämning av arbetsgivardeklaration. Nu kan du se fler uppgifter i steget ”granska och skicka in”.

För ett år sedan, 1 januari 2019, infördes arbetsgivardeklaration på individnivå. Omkring 400 000 arbetsgivare och sju miljoner löntagare berörs. Främsta syftet med arbetsgivardeklaration på individnivå och att uppgifterna ska lämnas varje månad är att minska fel och fusk.

Arbetsgivardeklarationen lämnas på Mina sidor på Skatteverkets webb och myndigheten har nu uppdaterat tjänsten för inlämning. Sedan reglerna trädde i kraft och tjänsten togs i bruk har Skatteverket fått en hel del synpunkter bland annat på användarvänligheten och e-tjänsten har setts över under året.

Vid den senaste uppdateringen har Skatteverket utvidgat funktionen ”granska och skicka in” under Visa Skatteverkets beräkning baserad på dina uppgifter”. Där kan den som ska lämna in en arbetsgivardeklaration nu också se en summering av redovisad bruttolön, redovisade förmåner samt summa avdrag för utgifter i arbetet, förutom Skatteverkets beräkning av arbetsgivaravgifterna som funnits sedan tidigare.

På webben upplyser Skatteverket om att summeringarna utgår från de redovisade uppgifter och de visas bara om lön, förmån eller avdrag för utgifter i arbetet redovisats på individuppgifterna.

Skatteverket har även lagt till en funktion till i e-tjänsten för lämnade arbetsgivardeklarationer. I ”Sammanställning flera perioder” går det att välja att även se Skatteverkets beräknade belopp, inklusive summering av redovisad bruttolön, förmåner och andra avdrag för utgifter i arbetet. Summeringarna kan visas per redovisningsperiod eller för det intervall som man själv väljer.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om arbetsgivardeklaration på individnivå