Dyrare med förmånsbil efter 1 juli

Nu kommer förmånsvärdet för bilförmån att justeras. Från och med 1 juli blir det dyrare att skaffa förmånsbil.

Som Resultat tidigare har berättat https://www.tidningenresultat.se/skaffa-formansbil-innan-sommaren/ är en justering av förmånsvärdet för bilförmån på gång. Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen, som innebär att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bild.

Schablonen som man hittills har räknat med har mer eller mindre varit oförändrad sedan 1997, då den infördes. Konsekvensen av det har blivit att förmånsvärdet blir lägre än vad det faktiskt kostar att ha en privatägd bil. ”Det innebär att skattesystemet gynnar inkomst i form av bilförmån jämfört med lön, men också att fossildrivna bilar premieras i förhållande till andra varor och tjänster.” skriver riksdagen på sin webbsida.

Med de nya reglerna som börjar gälla 1 juli 2021 kommer det ränterelaterade respektive det prisrelaterade beloppet ändras så att den schablon som används bättre avspeglar den genomsnittliga kostnaden för en privatägd bil. Alla förmånsbilar som registreras efter att lagen trätt i kraft berörs av förändringen.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteutskottets betänkande
https://data.riksdagen.se/fil/BCC1BEEF-CE6D-4153-B083-317A54167B81

Läs mer: Skatteverket vill se enklare beskattning av bilförmån
https://www.tidningenresultat.se/skatteverket-vill-se-enklare-beskattning-av-bilforman/

Läs mer: 6 användbara tips till företagare om bilförmån
https://www.tidningenresultat.se/6-anvandbara-tips-till-foretagare-om-bilforman/