Digitalskatt för företag allt närmare

”En av vår tids viktigaste skattefrågor.” Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, om att införandet av digitalskatt kommer allt närmare. Han uppmanar alla företagare att hålla sig uppdaterade.

Sverige har somliten exportberoende nation, med höga utvecklingskostnader för teknik, motsatt sig den uppmärksammade digitalskatten. Medan länder som Frankrike, Tyskland och Italien varit för.

Men nu närmar sig ett gemensamt regelverk för att beskatta gränsöverskridande digitala tjänster, sedan frågan lämnat EU och gått vidare till OECD, där USA:s finansminister Janet Yellen öppnat för ett införande.

− Det här är en av vår tids viktigaste skattefrågor. Det handlar inte enbart om att beskatta stora digitala techbolag som säljer annonser. Utan digitalskatten skulle även omfatta uppgraderingar och uppdateringar, som mjukvaran i lastbilar, kylskåp och plattformar med e-handel, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Digitalskatten skulle innebära dels att svenska bolag skulle betala mer skatt i andra länder och mindre i Sverige, dels att bolagen skulle betala mer skatt och inte få fulla avdrag.  

De gränsvärden som har diskuterats har främst gällt större bolag. Men Hans Peter Larsson menar att när skattemodellen väl finns på plats, kan alla svenska företag som har utlandsförsäljning komma att omfattas.

− Att både ha en bolagsbeskattning och en digital beskattning kan bli hur komplext som helst. Det kan också i sin tur, indirekt, påverka underleverantörerna, fortsätter Hans Peter Larsson. Det är alla företagarens skyldighet att hålla koll på frågan.

Sofia Hadjipetri Glantz