Digitalisering = ökad konkurrens

Företag inom handel och tillverkningsindustri räknar med att arbetstillfällena inom deras verksamheter kommer att minska de kommande fem åren. Orsak? Digitaliseringen.

Digitaliseringen påverkar, vare sig vi vill eller inte. Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med i utvecklingen och en ny analys från Swedbank och sparbankerna visar att knappt en tredjedel av Sveriges småföretag redan nu känner en ökad konkurrens från verksamheter med e-handel, nya betalningslösningar, robotisering eller delningstjänster.

Det finns flera framtidsprognoser som visar att allt från 10 till 50 procent av dagens jobb i vissa branscher kommer att ersättas av robotisering, automatisering och AI inom 20 år. Men enligt Swedbanks och sparbankernas analys behöver man inte vänta så länge för att påverkas av den nya tekniken och nya affärsmodeller. Effekterna varierar dock mellan olika branscher.
Sett till handel, transport och tillverkningsindustrin har 40 procent uppgett att de känner ett ökat konkurrenstryck från digitaliseringen. Inom byggindustrin är motsvarande andel 15 procent.

– Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras förändras snabbt och kommer att påverka alla branscher. Den som vill vara långsiktigt konkurrenskraftig behöver en strategi för att möta och dra nytta av omvandlingen, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

I undersökningen har företagarna fått svara på hur de tror att jobben kommer att påverkas av utvecklingen. Företag inom hotell- och restaurang, nöjesbranschen samt olika konsultverksamheter är mest positiva. Där tror 35 procent att sysselsättningen kommer att öka.

Samtidigt är 30 procent av de tillfrågade företagen skeptiska och tror att deras typ av verksamhet kommer att krympa. Framför allt är det inom jord- och skogsbruk, tillverkningsindustrin, handel- och transport som man förväntar sig en minskad efterfrågan på de jobb som görs i dag. Den traditionella handeln påverkas starkt av e-handel, tillverkningsindustrin påverkas av robotisering och automation och framväxten av delningstjänster har påverkat konkurrensen inom hotell-, restaurang- och uthyrningsverksamheter.

Charlotta Marténg

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat