Differentierad utdelning beskattas som kapital

Differentierad utdelning i samband med att en delägare avvecklar sitt ägande beskattas som kapital av den som tar emot utdelningen. Det slår Skatterättsnämnden fast. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Två bröder ägde 50 procent var av aktierna i ett aktiebolag som de ärvt av sin pappa. Aktierna var kvalificerade andelar. Då den ena brodern ville lämna bolaget och den andra ville driva det vidare övervägde de ett förfarande där bolagsstämman beslutar att den ena brodern ska få utdelning motsvarande halva det fria egna kapitalet. Broder överlåter därefter sina aktier till den broder som ska fortsätta i bolaget.

Bröderna vände sig till Skatterättsnämnden för ett förhandsbesked om förfarandet var möjligt och hur utdelningen i så fall skulle beskattas. Enligt bröderna borde beskattning ske endast av den som tar emot utdelningen, och då beskattas som kapital.

Skatteverket hade ingen invändning mot det och Skatterättsnämnden har gått på samma linje.

”Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare prövat liknande omständigheter och då funnit att det saknats anledning att behandla utdelningen som ersättning för en arbetsprestation och att det saknats anledning att beskatta den andre delägaren för någon del av den utdelning han avstått från (jfr HFD 2020 ref. 1).

Enligt Skatterättsnämnden finns det ingen anledning att nu göra någon annan bedömning. B ska därmed beskattas för erhållen utdelning i enlighet med bestämmelserna i 57 kap. IL.” skriver Skatterättsnämnden i sitt förhandsbesked.

− Det här beskedet bekräftar synen att differentierad utdelning kan lämnas om den skattskyldige kan visa att den skilda utdelningen inte beror på olika arbetsinsatser, kommenterar Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatterättsnämndens förhandsbesked 98-19/D