Det här gäller vid varsel vid uppsägning

När är man skyldig att varsla vid uppsägning? Resultats arbetsrättsexpert Anneli Lönnborg reder ut vad som gäller.

På grund av corona har vi tappat stora intäkter och måste nu säga upp en stor del av personalen. Totalt är vi 25 personer på företaget och vi bedömer att vi måste säga upp minst 10 av dem. Vår HR-ansvarig nämnde något om att vi är skyldiga att varsla. Vad innebär det?

Varsel betyder att arbetsgivaren ”förvarnar” Arbetsförmedlingen om att arbetsgivaren kan komma att genomföra en driftsinskränkning som innebär att arbetstagare i länet kan komma att bli arbetslösa. Om arbetsgivaren är kollektivavtalsansluten ska en kopia av varslet skickas de till avtalet bundna fackförbunden. Varslet ska bland annat innehålla skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som kan bli uppsagda och när uppsägningarna kan komma att genomföras.

Hur lång tid i förväg varsel ska lämnas beror bland annat på hur många personer som varslas och vilken anställningsform de har. Vid varsel av tillsvidareanställda mellan 5-25 personer är varseltiden två månader. Vid 26- 100 personer är varseltiden fyra månader och vid 101 personer och fler är varseltiden sex månader. Varseltid för visstidsanställda vid fler än fem personer där anställningen upphör i förtid är varseltiden sex veckor.

I ert fall då tio personer ska varslas måste varselanmälan ske två månader innan den första personen av de varslade har sin sista anställningsdag.

Anneli Lönnborg, advokat, Advokatfirman Fylgia