Då kan Skatteverket återkalla godkännandet av F-skatt

Den som begär att bli avregistrerad för mervärdesskatt, eller som arbetsgivare, kan samtidigt få sitt godkännande för F-skatt återkallat av Skatteverket. Det framgår av ett nytt ställningstagande från myndigheten.

Skatteverket har publicerat två ställningstaganden som rör F-skatt. Det ena handlar om återkallande av F-skatt och det andra om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas.

Ett godkännande för F-skatt kan efter övervägande återkallas när en juridisk person upphör att bedriva verksamhet utan att den juridiska personen upplöses. Till exempel kan det handla om juridiska personer som begär att få bli avregistrerade för mervärdesskatt, eller som arbetsgivare med motiveringen att man inte längre bedriver någon verksamhet. Skatteverket har uppmärksammat att det händer, utan att den juridiska personen samtidigt begär att få godkännande för F-skatt återkallat.

Myndigheten skriver i ställningstagandet att godkännandet för F-skatt under sådana omständigheter kan återkallas efter övervägande. Detsamma kan gälla om andra omständigheter tyder på att den juridiska personen under en längre tid, mer än ett år, inte bedriver någon verksamhet.

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet

Det andra ställningstagandet som publicerats rör frågan om F-skatt när tillstånd att visats i Sverige saknas. Frågan som uppkom var om en person från ett land utanför EES-området, eller Schweiz, och som behöver tillstånd från Migrationsverket för att vistas i Sverige kan godkännas för F-skatt när sådant tillstånd saknas.

Skatteverket konstaterar att en person som saknar tillstånd att vistas i Sverige inte har möjlighet att bedriva näringsverksamhet här i landet, och därför kan denne heller inte få ett godkännande för F-skatt. Om personen driver näringsverksamhet i Sverige, men inte längre har laglig rätt att vistas i landet, ska också få sitt godkännande för F-skatt återkallat.

Den som däremot har rätt att vistas i Sverige under en tremånadersperiod, och som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige, kan anses uppfylla kravet på yrkesmässighet under den perioden. Det förutsätter dock att övriga förutsättningar för godkännande av F-skatt är uppfyllda skriver Skatteverket i ställningstagandet.

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas

Charlotta Marténg

Artikeln publiceras i samarbete med tidningen Resultat