Bolagsfrågor

100 inlägg

Så skyddar du företaget mot kapning

Bluffakturor, VD-bedrägerier och bolagskapningar. Med sommaren och kanske oerfaren personal på plats ökar risken att utsättas för bedrägerier. Så här skyddar du ditt företag. Varje sommar kommer varningssignalerna kring sådant att vara extra uppmärksam på för den som driver företag. Var vaksam på fakturorna som kommer in till företaget och […]

Mer stöd till kultur och idrott

Både kultur och idrott ska få mer pengar för att klara pandemin. Enligt regeringens förslag får kultur och idrott tillsammans ytterligare drygt 1,3 miljarder kronor under 2021. Regeringen och samarbetspartierna föreslår att kulturområdet får ytterligare 750 miljoner kronor. Det blir Statens kulturråd som bestämmer hur det mesta av pengarna till […]

Stödåtgärder förlängs till hösten

I veckan har beskeden kommit från regeringspartierna som tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna är överens: några av stödåtgärderna som infördes för att mildra effekterna av coronapandemin kommer att förlängas. Om korttidsstödet skriver regeringen i ett pressmeddelande att företag under juli, augusti och september kommer att kunna permittera anställda upp till […]

Delar i 3:12-reglerna föreslås göras om

Två förslag för att förtydliga 3:12-reglerna har skickats på remiss. Reglerna rör framför allt stiftelser. − Inte oväntat, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR. I veckan har finansdepartementet skickat en promemoria med förslag om kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna på remiss. I ett pressmeddelande skriver departementet att syftet […]

Skärpt kontroll av huvudmän

Bolagsverket skärper kontrollen när personer registreras som huvudmän i företag. Konsekvensen är att det tillfälligt blir krångligare för dem som arbetar som ombud för företag. Bolagsverket har skärpt kontrollen när personer registreras som huvudmän i företag. Syftet är att försvåra för målvakter och bakgrunden är kampen mot penningtvätt. Men under […]

Kompetenshöjande insatser under permittering

Vi har fått en särskild reglering i lagen om stöd vid korttidsarbete som innebär att arbetsgivare från och med 1 januari 2021 kan få stöd vid kompetenshöjande insatser under de anställdas korttidsarbete. Syftet med regleringen är att den del av arbetstagarens arbetstid som är befriad från arbete till följd av […]

Hyresstöd möjligt att söka även 2021

Hyresstödet kommer att gå och söka även för perioden 1 januari till och med sista mars i år. Det har regeringen beslutat. Det statliga hyresstödet infördes under förra året för att tillfälligt kunna kompensera hyresvärdar som sänker hyran för hyresgäster verksamma i vissa utsatta branscher som påverkats av pandemin. Det […]

Experterna svarar: Vad menas med styrelsens säte?

Styrelsens säte måste stå med i förvaltningsberättelsen – men vad menas med det? Så här svarar Resultats experter. I årsredovisningslagen står det att styrelsens säte för ett aktiebolag ska stå med i förvaltningsberättelsen. Vad menas egentligen med styrelsens säte? Styrelsens säte ska framgå av bolagsordningen, enligt aktiebolagslagen 3 kap. 1 […]