Bra att veta om anstånd med skatten

Ska du söka anstånd med skatt, moms eller arbetsgivaravgifter? Då kan det här vara bra att veta.

Nu har lagen som gör det möjligt att söka tillfälligt anstånd med skattebetalningarna trätt i kraft. Företag som drabbas ekonomiskt av effekterna av coronaviruset kan, som Resultat tidigare berättat, skjuta upp inbetalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms för att förbättra sin likviditet.

Lagen började gälla 30 mars och det är möjligt att få anstånd för redovisningsperioder under perioden januari – september 2020. På webben har Skatteverket publicerat en tabell som visar hur många redovisningsperioder det går att få anstånd med:

Skatt Din redovisningsperiod Hur många perioder kan jag få anstånd för?
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt Kalendermånad Tre redovisningsperioder
Moms Kalendermånad Tre redovisningsperioder
Moms Kvartalsvis (tre månader) En redovisningsperiod

Reglerna om tillfälligt anstånd kommer också utvidgas och även gälla moms som ska redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, till exempel den 12 maj.

Det går att få tillfälligt anstånd i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. En fråga som diskuterats är den ränta och avgift som tas ut på anståndsbeloppet. Räntan och avgiften beslutas av riksdagen och mycket talar för att den kommer att ändras, som en del i stödåtgärderna för att hålla företagen igång.

För närvarande är räntan 1,25 procent. Räntan läggs till beloppet du har fått i anstånd och betalas samtidigt som skatten och anståndsavgiften på 0,3 procent. Avgiften tas ut per påbörjad kalendermånad från och med månaden efter att anståndet beviljas till och med den månad anståndet ska betalas.

Skatteverket rekommenderar att ansökan om tillfälligt anstånd görs via Mina sidor på skatteverket.se. Det är det snabbaste och enklaste sättet. Företagaren själv eller företagarens ombud kan ansöka om anståndet via Mina sidor. För den som hellre ansöker utan att vara inloggad eller på en blankett väntas en längre ansökningstid.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om tillfälligt anstånd

Resultat tipsar:

På webben informerar myndigheterna om aktuella stödåtgärder för företagen, och hur man som företagare ska gå till väga för att ta del av dem. I dessa tider när regeringen och samarbetspartierna löpande presenterar krispaket är det en god idé att som företagare hålla sig uppdaterad genom att läsa informationen hos berörda myndigheter och/eller diskutera frågan med sin revisor/rådgivare.