Auktoriserade redovisningskonsultens nya kravprofil gagnar kunden

På tio år har den auktoriserade redovisningskonsulten gått från att hantera papper till att bli ett uppsökande redovisningsproffs. Något som är till fördel för dig som företagare.
För tio år sedan var det inte ovanligt att den auktoriserade redovisningskonsultens skippade avtal med kunden. Istället gick man ”mycket på lösa boliner”. Det säger Maria Giannnourakis, partner, delägare och ansvarig för redovisningsavdelningen på RSM i Göteborg.
– Själva grundyrket och hantverket är ju fortfarande detsamma. Fördelen är att yrket är mer strukturerat i dag. Numera arbetar man mer med att rådge och hjälpa kunden. Det är en omställning i sättet att tänka, eftersom vi blir lärare stället för en redovisare. Vi ska in och granska det kunden lägger in i systemen – och vi måste lära kunden att göra rätt från början, påtalar Maria Giannnourakis.


Just att det finns en auktorisation borgar för kvalitet och hög status, tillägger hon. Att hon har möjlighet att skriva bokslutsrapport samt notera i deklarationsinlämningen att den är upprättad av en auktoriserad redovisningskonsult, är en vidare kvalitetsmarkör till fördel för både henne och kunden.
– I dag ställs det också mycket höga krav på personlighetstypen, att den auktoriserade redovisningskonsulten är analytisk och god personkännare. Personen behöver vara utåtriktad och kunna prata med och läsa av kunderna och deras behov.


Eftersom en auktoriserad redovisningskonsult kontinuerligt utsätts för kvalitetsgranskning och måste ha ett antal utbildningstimmar för att få lov att bibehålla sin auktorisation kan företagaren på andra sidan vara säker på att konsulten alltid är utbildad och uppdaterad med senaste lagstiftningen, vilket gör att kunden får korrekta råd och vägledning.
Vad kan en auktoriserad redovisningskonsult göra för företagaren som inte en revisor kan?


– En auktoriserad redovisningskonsult kan i allmänhet svara kunden rent praktiskt och tekniskt hur man arbetar och ge råd om uppförande av bokföring och rutiner. Jag brukar enkelt säga att en redovisningskonsult upprättar och en revisor granskar. Rollerna som revisor och redovisningskonsult flyter dock väldigt mycket ihop och gränsen är emellanåt hårfin, säger Maria Giannnourakis och tillägger:
– En invald revisor i ett företag kan vara begränsad att lämna praktiska råd om bokföringen på grund av självgranskningshot, där har en redovisningskonsult större möjlighet att svara på direkta frågor och ge råd om själva bokföringen.

Sofia Hadjipetri Glantz

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat