Återbetalning av skatt svårare efter arbetsgivaredeklaration på individnivå

När arbetsgivaren drar för mycket skatt kan den anställda få pengar återbetalda. Men bara innan skatteavdraget har redovisats till Skatteverket.

Sedan årsskiftet gäller de nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå. Numera ska arbetsgivaren redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ, varje månad.

Den första arbetsgivardeklarationen på individnivå var den som skulle redovisas i februari i år.

Tidigare skulle arbetsgivaren varje månad redovisa lön, förmåner och skatteavdrag i ett totalbelopp för samtliga anställda. Kontrolluppgift på individnivå kunde lämnas det följande året.

När arbetsgivaren drar för mycket skatt för en anställd kan pengar återbetalas till den anställde. Men det måste göras innan ett skatteavdrag har redovisats i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. 

Tidigare var en förutsättning för att det för höga avdraget skulle kunna återbetalas till arbetstagaren att arbetsgivaren ännu inte hade betalat in beloppet till Skatteverket (10 kap. 20 § SFL).

Den nya texten i Skatteverkets vägledning lyder:

”Om en arbetsgivardeklaration har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen och arbetsgivaren kan inte längre förfoga över den avdragna skatten.”

Skatteverket anser att lagen ska tolkas så att återbetalning till den anställde endast kan ske innan ett skatteavdrag har redovisats i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Syftet med de nya reglerna är att göra det enklare för myndigheterna att kontrollera att rätt skatt betalas samtidigt som individen kan se hos Skatteverket vilka uppgifter som har redovisats.

Björn Dickson
Skatteverkets vägledning Skatteavdrag för ersättning för arbete till fysisk person

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat