Arbetsmiljöansvaret vid hemarbete

Även om dina anställda arbetar hemifrån är det du som arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket uppmanar både arbetsgivare och arbetstagare att göra så gott man kan för att få situationen att fungera.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön och att exempelvis arbetsplatsen är ergonomiskt bra utformad. Det kan handla om skrivbord, stolar och ljus, men även sådant som möjligheten att ta paus i arbetet och få chans till återhämtning.

Coronaviruset påverkar även detta område.

– Vi kan inte förändra reglerna som finns utan man har som arbetsgivare kvar sitt arbete, men man ska ju se det här som en tillfällig lösning än så länge. Vad man kan begära av en arbetsgivare måste vara rimligt, säger Ulf Strandberg, Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren bör försäkra sig om att det fungerar för den anställde att arbeta hemifrån, att teknik och utrustning som krävs finns på plats.

– Ha en dialog med arbetstagarna och uppmuntra dem till det vi läser om i många tidningar just nu, att ha en daglig struktur som liknar den på arbetet. Man får göra så gott man kan för att få det här att fungera och hjälpas åt. Arbetstagaren får också tänka på hur man sitter hemma och hur man utformar sin arbetsplats, säger Ulf Strandberg.

Om man exempelvis arbetar vid en dator med stor skärm på kontoret är det i nuläget kanske inte rimligt att begära att arbetsgivaren ska se till att skärmen levereras hem. Ulf Strandberg betonar att det ligger utanför vad som regleras i Arbetsmiljöverkets regler just nu, och trycker på att lösningen med hemmajobb för en majoritet av de anställda är en tillfällig lösning.

– Skulle man hamna i en situation där man behöver rigga för en mer bestående arbetsplats i hemmet då får man naturligtvis titta på vad som krävs, men då är vi också inne på andra områden inom arbetsrätten och avtalsfrågor, säger han.

När det gäller försäkringar menar Ulf Strandberg att situationen inte skiljer sig mot om den anställde är på kontoret. Skadar man sig i hemmet under dagen är det en arbetsskada. Arbetstagaren bör dock ta ett eget ansvar och återigen fundera igenom hur ens arbetsplats i hemmet utformas.

Arbetsmiljöverkets webb uppdateras kontinuerligt och där finns information om vad man som arbetsgivare och arbetstagare bör tänka på, och vilka regler som gäller. Ulf Strandberg återkommer dock till en punkt som han tycker är särskilt viktig. Kontakten med kollegorna.

– Se till att du har kontakt med dina anställda så att du vet hur de mår och upplever situationen. Uppmuntra kontakt mellan kollegorna. Det kan bli ensamt att jobba hemifrån, säger han.

Charlotta Marténg Läs mer: Arbetsmiljöverket