Anstånd med skatt och slopat karensavdrag

Slopat karensavdrag och möjlighet att få anstånd med arbetsgivaravgifter och vissa skatter. Det är några av åtgärderna regeringen vill vidta med anledning av corona-viruset.

På onsdagen presenterade regeringen ett förslag till en ändringsbudget med anledning av corona-viruset. Bakom ändringsbudgeten står Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Bland annat föreslås att karensavdraget slopas. Staten kommer att betala ut sjukpenning från första dagen. Samtidigt höjs anslaget för så kallad smittbärarpenning. Syftet bakom detta är att minska smittspridningen och belastningen på vården.

I förslaget finns även möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år. Inriktningen är att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader. Regeringen meddelar samtidigt att då läget snabbt kan komma att förändras förs en dialog med riksdagen för att snabba beslut ska kunna fattas.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat