Ändringar föreslås i F-skattesystemet

F-skattesystemet bör utformas så att missbruk motverkas. Det bör enligt F-skatteutredningen bland annat kunna göras genom att ett godkännande för F-skatt tidsbegränsas och att ett godkännande lättare ska kunna återkallas.

F-skatteutredningen har haft i uppdrag att se överF-skattesystemet för att bland annat komma till bukt med skattefusk och skatteundandragande. I början av juni lämnades slutbetänkandet till Finansdepartementet.

Utredaren Lars-Erik Lövdén föreslår att ett godkännande för F-skatt ska kunna tidsbegränsas, fler möjligheter att återkalla ett godkännande vid missbruk och brister samt högre krav på skötsamhet för den som ansöker om att bli godkänd.

Bland annat har utredningen kunnat slå fast att:

  • F-skattesystemet är ett i huvudsak välfungerande system. Men det förekommer att F-skattesystemet missbrukas av personer som avsiktligen vill undanhålla skatter och avgifter eller kringgå arbetsrättsliga regelverk, exempelvis i samband med svart arbetskraft.
  • F-skattesystemet måste utformas så att skatteintäkterna säkras och missbruk motverkas utan att villkoren att starta, driva och utveckla företag försämras. Detta bidrar till att det seriösa näringslivet skyddas och osund konkurrens motverkas.
  • Skatteverket bör ges bättre rättsliga förutsättningar att effektivt följa upp dem som godkänns för F-skatt. Detta för att säkerställa att endast de som faktiskt bedriver näringsverksamhet är godkända och för att motverka möjligheterna att kringgå systemet.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:13)

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat