Trädaregeln och generationsskiften vad gäller?

Vi har under flera år funderat på att generationsskiftaaktiebolaget inom familjen genom en försäljning till ett av barnen.Försäljningen ska ske genom ett ägarbolag som vi tänkt ska vara passivt, ligga i så kallad träda, i fem år varefter vinsten kan tas ut till 25 procents skatt.I dag fungerar inte denna trädaregel vid generationsskiften inom familjen, menen ändring har föreslagits. Vad händer?

Det stämmer att den tidigare regeringen föreslog en ändring av denna regel. Förslaget drogs tillbaka samtidigt som regeringen backade på en rad försämringar av 3:12-reglerna. Just nu händer inget. Det är när detta skrivs inte sannolikt att förslaget finns med i en budget från en övergångsregering eller i en m-budget. I den senare ska detta dock inte uteslutas då ett färdigt lagförslag finns och kostnaden är försumbar.

Får vi en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering kommer man att ta upp frågan i anslutning till en ny översyn av 3:12-reglerna. Blir det en alliansregering så tror jag att man kommer att justera denna orättvisa så fort man hinner. Sannolikt dock inte redan från 2019. Kan nämnas att FAR(branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare) fört fram frågan i flera debattartiklar under hösten.

Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig FAR