32 miljoner krävs av omställningsstödet

Skatteverkets kontroller i efterhand har lett till att 32 miljoner kronor av utbetalt omställningsstöd har krävts tillbaka. Och 546 miljoner stoppades redan innan de betalades ut.

Nya siffror från Skatteverket visar att myndigheten hittills betalat ut 5,8 miljarder kronor till sammanlagt 27 000 företag i omställningsstöd. Omställningsstödet ska hjälpa företagen att klara de fasta kostnaderna under pandemin och söks på myndighetens webbsida via en nybyggd e-tjänst. I e-tjänsten kontrolleras automatiskt att ansökan är rätt ifylld och uppgifterna stäms av mot företagens tidigare deklarationer.

– Tack vare förkontrollen hittar vi de flesta felen direkt. Pengarna betalas då aldrig ut. Om det behövs gör vi sedan en manuell efterkontroll av företag som fått stöd, där vi ser tecken på fel som förkontrollen missat, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket i en kommentar.

Enligt Skatteverket är det en liten andel av stödet som betalats ut felaktigt.  1 700 företag har fastnat i efterkontrollerna och dessa har tillsammans krävts på 32 miljoner kronor. Det är mindre än en halv procent av utbetalat stöd.

Vanligaste felet är att företaget gjort utdelningar, något som inte är tillåtet för den som vill ha omställningsstöd. Att överdriva de fasta kostnaderna eller omsättningen från samma period förra året är det näst vanligaste felet.

Två branscher sticker ut i Skatteverkets sammanställning. Byggbranschen har högst andel återkrav, satt i relation till storleken på stödet branschen fått. På andra plats kommer konsultverksamheter.

Skillnader finns också över landet. Östergötland och Jönköping är regionerna med högst andel återkrav i relation till beviljat stöd.

Charlotta Marténg

FAKTA
På Skatteverkets webb finns detaljerad statistik om återkraven av omställningsstödet utifrån branscher och geografi ner på kommunnivå.

Läs mer här: https://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/aterkravpa32miljoneravomstallningsstodet.5.5b35a6251761e69142091dd.html