3 saker du bör veta om din redovisningskonsult!

RESULTAT FRÅGAR …

Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult på FAR, om vad du bör känna till om din redovisningskonsult.

De senaste månadernas stödåtgärder inneburit många kniviga frågor till landets redovisningskonsulter. Här är tre saker du bör känna till om din auktoriserade redovisningskonsult.

1. Tystnadsplikt

Om inte tystnadsplikten upphävts genom en överenskommelse med dig som uppdragsgivare har redovisningskonsulten tystnadsplikt gentemot exempelvis Skatteverket. Frågan om tystnadsplikt är lämplig att reglera i uppdragsavtalet.

2. Uppdragsavtal

En redovisningskonsult som är auktoriserad hos FAR följer FAR:s yrkesetiska regler och Reko – svensk standard för redovisnings och lönetjänster. Det innebär bland annat att det måste finnas ett undertecknat uppdragsavtal mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren innan arbetet påbörjas. I uppdragsavtalet är det viktigt att det framgår vilka tjänster som ska utföras och när. Vilket är en trygghet för dig som företagare, så att det inte uppstår förväntningsgap eller missförstånd vad som ingår i uppdraget, och vem som ansvarar för vad. Tänk även på att du som företagare har ett självständigt ansvar företagets redovisning, lön och rapporter. Företaget ansvarar även för att lämnat material är fullständigt och inte innehåller fel eller brister. Redovisningskonsulten har ett utförandeansvar som innebär att ansvara för att genomföra/utföra de tjänster som framgår i uppdragsavtalet.

3. Vad är Reko?

En redovisningskonsult som är auktoriserad hos FAR följer Reko – svensk standard för redovisnings och lönetjänster, är ansvarsförsäkrad, vidareutbildar sig kontinuerligt samt kvalitetskontrolleras löpande av FAR. Men det är inte bara den auktoriserade redovisningskonsulten som ska följa Reko, utan samtliga medarbetare som arbetar på en FAR-ansluten byrå omfattas av Reko när de utför redovisningstjänster. Vilket innebär en kvalitetssäkring för dig som kund.

Charlotta Marténg