Dagsarkiv: 22 oktober, 2021

2 inlägg

Fastighetstaxering – var noga och spara pengar

Det är vanligt att fastigheter får felaktiga taxeringsvärden. Följ­den blir att fastighetsägaren beta­lar fel fastighetsskatt – och oftast för hög. Konsekvenserna kan bli allvarliga. – Det är otroligt vanligt med felaktiga taxeringsvärden. Ett felaktigt taxerings­värde leder till felaktig skatt och det påverkar företagets driftnetto och leder därmed till lägre vinst […]