Dagsarkiv: 29 mars, 2019

3 inlägg

Hälsoundersökning kan vara befriad från skatt

Skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar är borta. Men vissa hälsoundersökningar som arbetsgivaren betalar kan fortfarande vara befriade från skatt. Nu preciserar Skatteverket: Skattefriheten gäller riktade undersökningar för personer inom yrken med särskilda hälsorisker. 1 juli 2018 slopades skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar. Sedan dess förmånsbeskattas privat sjukvårdsförsäkring. Men en del hälsoundersökningar som […]

Får man avsluta vikariat i förtid?

Kan en vikaries anställning avslutas i förtid när en föräldraledig bestämmer sig för att komma tillbaka tidigare än beräknat? Så här säger Resultats expert Anneli Lönnborg. Vi har anställt en vikarie för en av våra föräldralediga. Den föräldralediga önskar nu komma tillbaka ett halvår tidigare än beräknat då hennes man […]