Dagsarkiv: 23 november, 2018

3 inlägg

Flyttbara moduler inte fastighet ur ett momsperspektiv

Moduler som hyrs ut som tillfälliga kontor påverkas inte av det ändrade fastighetsbegreppet. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Uthyrning av fastigheter är undantagen från mervärdesskatteplikt. Men vad räknas som en fastighet? 1 januari 2017 ändrades fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen. Tanken med förändringarna var att harmonisera fastighetsbegreppet i EU:s medlemsländer, i stället […]